Všeobecné podmínky užívání služeb serveru Individuální Doučování
 1. Individuální Doučování je inzertní server provozovaný společností Red Roof s.r.o, IČ: 24194298, dále jen Provozovatel.
 2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat i vyhledávat nabídky a poptávky doučování soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 3. Počet vložených soukromých inzerátů na jednoho neregistrovaného uživatele je limitován na maximální počet 2 a registrovaného uživatele na 8 inzerátů.
 4. Na inzertním serveru je zakázána inzerce stejného nebo velmi podobného obsahu inzerátu stejným uživatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo takové inzeráty odstranit.
 5. Uživatel si je vědom, že inzerát bude formulovat jasně, stručně, slušně, nepoužívat mnoho vykřičníků, otazníků - působí to rušivě.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, všeobecnými podmínkami inzerce Individuální Doučování nebo dobrými mravy.
 7. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 120 dnů. Po této lhůtě bude pro neregistrované uživatele inzerát automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Pro registrované uživatele bude inzerát automaticky uložen do archivu jako neaktivní.
 8. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí odkazu uloženého v potvrzujícím emailu, který dostal po podání inzerátu. Pro registrované uživatele je možné inzerát odstranit nebo deaktivovat v administrační sekci.
 9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem hledajícím doučování a Uživatelem nabízejícím doučování, a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, dodání a zaplacení nabízeného doučování.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.
 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu a také nenese odpovědnost za případné proniknutí do systému třetími osobami a získání tak osobních dat Uživatele.
 12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 13. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Individuální Doučování. Neodpovídá za škody, které by Uživately nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Individuální Doučování.
 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů i bez jejich předchozího oznámení služby serveru Individuální Doučování upravovat nebo inovovat.
 15. Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s inzerátem, službami nebo podnikem provozovatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo inzerujúciho a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu či telefonní číslo uživatele. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 16. Ochrana osobních údajů inzerujíciho nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.
 17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.